Talon nosto

Suurin ongelma vinossa rakennuksessa on sen arvon merkittävä alentuminen. Lisäksi on mahdollista että painuminen aiheuttaa rakenteellisia vaurioita. Näitä vaurioita voi syntyä erityisesti sokkelissa, ulko- ja sisäseinissä, katossa sekä viemäristössä. Suomen Uretaanipalvelu Oy auttaa sinua näiden ongelmien ratkaisemisessa.

Patentoitu painenostomenetelmä

erinteisiin tunkeilla tapahtuviin nostomenetelmiin verrattuna meidän menetelmämme on tasaisempi ja turvallisempi. Patentoidussa menetelmässämme rakennusta nostetaan paineilmanostolaitteiden ja uretaanin avulla. Rakennuksen perustukset kaivetaan esiin nostettavalta alueelta ja nostolaitteet asennetaan anturan alle. Nostolaitteet paineistetaan, jolloin rakennus nousee irti maasta. Samalla rakennuksen sisältä pumpataan uretaania betonilaatan alle. Tällöin rakennusta voidaan nostaa tasaisesti haluttuun korkeuteen. Noston jälkeen rakennus jää tukevasti polyuretaanin varaan.

Polyuretaani tukee rakennusta jopa vuosikymmenien ajan ja se kestää kaikki ympäristön muutokset, kuten happamuuden ja lämpötilojen vaihtelut. Muihin pumpattaviin täyttömassoihin verrattuna polyuretaanilla on alhainen ominaispaino ja erinomainen lujuus/tiheys -suhde, jolloin se ei lisää rakennuksen painoa merkittävästi, eikä kuormita rakennuksen alla olevaa maa-ainesta. Yrityksemme käyttää yksinoikeudella patentoitua painenostomenetelmää rakennuksen oikaisemiseksi (patentti numero: 116724).